صنایع تولیدی پلیمر پیشگام خراسان

تولید کننده کامپاندهای پلیمری

کامپاندهای ترموپلاستیک الاستومر (TPE)

کامپاندهای ترموپلاستیک الاستومر (TPE) الاستومرهای گرمانرم (TPE’s) دسته ای ویژه از پلیمرها هستند که در عین دارا بودن رفتار کشسان لاستیک ها، مانند گرمانرم ها فراوری می شوند. به عبارت…ادامه برای خواندنکامپاندهای ترموپلاستیک الاستومر (TPE)